Home

Welkom op onze website. Deze is nog volop in ontwikkeling, er komen de komende weken nog tal van items bij. Te volgen dus!
De website is zodanig opgemaakt dat deze op alle mobiele apparaten gemakkelijk te bekijken is zonder in- of uitzoomen. Dit noemt men responsive webdesign.

Het bedrijf is gelegen tussen de Schelde en de Leie (interfluvium) meer bepaald te Wannegem-Lede, deelgemeente van Kruishoutem.
Op het bedrijf worden telkenjare zo een 50-tal hectaren akkers bewerkt.
De verschillende teelten voor het teeltjaar 2012 zijn vollegrondsaardbeien, koolzaad, aardappelen, wintertarwe, wintergerst, korrelmais, en rode klaver.
Daarnaast liggen er in het kader van erosiebestrijding een drietal hectaren grasbufferstroken aan op 13 verschillende percelen. Met de provincie Oost-Vlaanderen is ook een overeenkomst gesloten voor het aanleggen van bloemenrijke randen voor akkervogels.
Het bedrijf is de laatste jaren terug geevolueerd naar de graanteelt. Waar tot voor enkele jaren terug de teelt van aardappelen en suikerbieten zeer belangrijk was is dit nu marginaal.
De suikerbieten werden afgestoten en aardappelen worden nog op beperkte schaal geteeld (bintje voor de rechtstreekse verkoop).
In 2011 werd ook resoluut voor de techniek van directe inzaai gekozen. Dit houd in dat zoveel als mogelijk alle granen en groenbemesters worden ingezaaid in de gewasresten van de vorige teelt.